Bardzo często wiedza teoretyczna zdobyta podczas studiów nie wystarcza, aby pomyślnie zdać egzamin państwowy na rzeczoznawcę majątkowego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, nasza firma oferuje cykl kursów przygotowawczych, które nie tylko znacznie zwiększą szanse na zdanie egzaminu i uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu, ale zapewnią doskonały start w branży wyceny nieruchomości.

Dla kogo kierujemy kursy?

Nasze kursy kierujemy wszystkim kandydatom na rzeczoznawców majątkowych, którzy przygotowują się do egzaminu przed komisją egzaminacyjną. Bez względu na to, czy właśnie ukończyłeś studia związane z gospodarką nieruchomości i wyceną, czy jesteś w trakcie studiów podyplomowych, bez względu na wiek i stanowisko – zapraszamy na organizowane przez nas kursy.

Co oferujemy?

  • cykl spotkań w dogodnych terminach
  • małe grupy
  • profesjonalnie przygotowane materiały dydaktyczne i szkoleniowe
  • omówienie przykładowych operatów, zadań i testów egzaminacyjnych
  • zajęcia w terenie
  • egzaminy próbne
  • możliwość konsultacji indywidualnych

Szkolenia:
1. nieruchomości lokalowej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami – Kraków
2. nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej – Kraków
3. nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym – Kraków
4. budynku lub budowli, w podejściu kosztowym – Kraków
5. nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego  – Kraków
6. nieruchomości rolnej lub leśnej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie  – Kraków
7. nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej  – Kraków
8. nieruchomości jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego – Kraków

W marcu ruszamy z nowym cyklem szkoleń

w związku z dużą ilością zgłoszeń prosimy o zapisywanie się !!

Ilość miejsc ograniczona.
Szkolenia odbywają się w trybie weekendowym.

Oferujemy atrakcyjne ceny, indywidualne podejście do każdego praktykanta, kontakt mailowy, telefoniczny oraz poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej. Można skontaktować się z nami również przez media społecznościowe.

Kontakt:  tel. 690-966-707 ,  691-503-203  kontakt@centrumszkolen24.com

W czym możemy pomóc?