Wycena lokali mieszkalnych i komercyjnych – różnice

black-and-white-city-man-people

Dokonując wyceny nieruchomości należy wybrać najodpowiedniejsze metody, pasujące do konkretnej nieruchomości, które pozwolą oszacować najbardziej zbliżoną ich wartość. Wyceniając lokale mieszkaniowe i komercyjne, należy brać pod uwagę nieco inne czynniki.

Podczas wyceny lokali komercyjnych rzeczoznawca musi wziąć pod uwagę znacznie więcej czynników, niż przy wycenie lokalu mieszkalnego. Wynika to z dużej ilości możliwych zjawisk, wpływających na wartość lokalu. Jakie to zjawiska? Przede wszystkim zmieniająca się zabudowa okolicy – wiele miast rozbudowuje się, co ma znaczny wpływ na ceny lokali. Na wartość lokalu komercyjnego wpływa również stan gospodarki – zwłaszcza kryzysy znacznie odbijają się na cenie nieruchomości. Ponadto, należy wziąć pod uwagę również popyt na produkty bądź usługi, do których przystosowany został lokal – wprawdzie nie wpływa to bezpośrednio na cenę lokalu, jednak może mieć znaczny wpływ na zainteresowanie lokalem przez potencjalnych kupców. Pamiętajmy, że mniejsze zainteresowanie nieruchomością ma wpływ na zmniejszenie jej wartości rynkowej.

Co jeszcze bierzemy pod uwagę?

Wyceniając nieruchomość komercyjną powinniśmy dokładnie przyjrzeć się jej otoczeniu. Bardzo ważny jest parking, np. dla klientów czy dla obsługi, umiejscowienie wejścia – czy znajduje się ono bezpośrednio z chodnika z głównej ulicy, czy może wejście do lokalu znajduje się w podwórku kamiennicy lub na piętrze. Otoczenie to również sąsiedzi – warto o tym pamiętać!

Podczas sporządzania wyceny lokalu użytkowego wykorzystuje się najczęściej podejście dochodowe w oparciu o czynsze rynkowe, metodą inwestycyjną lub metodą zysków. Do najczęściej sporządzanych wycen w segmencie nieruchomości komercyjnych należą lokale użytkowe, lokale biurowe oraz lokale handlowe.

Wycena nieruchomości mieszkaniowych

Wycena nieruchomości mieszkaniowych to jedna z najczęściej sporządzanych wycen przez rzeczoznawcę majątkowego. Celem przeważającym jest zabezpieczanie wierzytelności kredytu, ale również: podział majątku, ustalenie ceny wykupy, darowizny lub spadki, informacja własna.

Co powinniśmy wziąć pod uwagę podczas wyceny? Przede wszystkim wszystkie dane techniczne: wielkość mieszkania, rozkład pomieszczeń oraz ich ilość, a także koszty eksploatacyjne. Należy również zwrócić uwagę na standard wykończenia – to oczywiste, że mieszkania, w których konieczne będzie przeprowadzenie remontu, będą mniej warte od tych, które gotowe są od razu do zamieszkania. Podobnie jak przy wycenie innych nieruchomości, ważna jest okolica – bliskość do centrum, komunikacji, punktów usługowych, szkół oraz szpitali, a także estetyka i bezpieczeństwo otoczenia: ogrodzenie systemy zapewniające bezpieczeństwo.

Do wyceny lokalu mieszkalnego wykorzystuje się najczęściej podejście porównawcze – metodę porównywania parami, albo też korygowania średniej ceny.

Categories: Bez kategorii

Dodaj komentarz

Email will remain private. All fields are required. No html tags alowed.

W czym możemy pomóc?