Wartość odtworzeniowa mieszkania

bedroom-389254_1280

Wartość odtworzeniowa mieszkania to iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania wraz ze wskaźnikiem przeliczeniowym kosztu odtworzenia 1 metra kw (jest to średni koszt budowy 1 metra kw). Wskaźnik ten ustalany jest przez wojewodów zarówno dla miast, jak i dla województw. Mówiąc prościej, wartość odtworzeniowa to nic innego jak wartość, która odpowiada kosztom odtworzenia mieszkania poprzez jego naprawę, remont, a niekiedy odbudowę. Odtworzenie nie może być jednak traktowane jako ulepszenie – należy stosować takie same materiały oraz technologie, jakie występowały w stanie poprzednim.

Kiedy określana zostaje wartość odtworzeniowa należy wziąć pod uwagę:

  • stopień zużycia nieruchomości,
  • wartość gruntu,
  • wartość części składowych.

Jak obliczamy wartość odtworzeniową?

Do obliczenia wartości odtworzeniowej stosuje się wzór: Wo = Wb + Wg = (Ko – SzKo) + Kzgr (na końcu artykułu przedstawimy określenia skrótów). Aby obliczyć wartość kosztów odtworzenia lub zastąpienia należy zastosować technikę elementów scalonych lub szczegółową. Szczegółowa polega na określeniu ceny każdego elementu budowlanego. Suma da koszt odtworzenia. Technikę elementów scalonych odnosi się do metra kwadratowego lub sześciennego i polega ona na pomnożeniu ceny przez liczbę jednostek podlegających wycenie.

Wo – wartość odtworzeniową

Wb – wartość części składowych gruntu

Wg – wartość gruntu

Ko – koszt odtworzenia części składowych

SzKo – zużycie części składowych

Kzgr – koszt zakupu gruntu

Categories: Bez kategorii

Dodaj komentarz

Email will remain private. All fields are required. No html tags alowed.

W czym możemy pomóc?