Wartość godziwa – czym ona jest?

office-1542590_1920

Wartość godziwa to pojęcie występujące przede wszystkim w księgowości. Określa ono obiektywny szacunek wartości ruchomości bądź nieruchomości. Definicję wartości godziwej znajdziemy m.in. w Ustawie o Rachunkowości:

Kwota za jaką dany składnik aktywów mógłby być wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami.

Wartość godziwa jest łatwa do ustalenia, jeżeli dla konkretnej ruchomości lub nieruchomości można bez problemu znaleźć lub ustalić cenę rynkową. Jeżeli jednak nie można odnaleźć aktywnego rynku, sprawa nieco się komplikuje, a wycenę aktywa do wartości godziwej trzeba wykonać przez szacunek. Do tego celu wykorzystuje się wycenę rzeczoznawcy, a także wycenę, która została uzyskana przez oszacowanie wartości netto.

Wartość godziwą stosuje się do wyceny dla różnych potrzeb, zaliczamy do nich np.

  • wycenę inwestycji,
  • trwałą utratę wartości,
  • aktualizację wyceny środków trwałych,
  • rozliczenie połączenia spółek przy pomocy metody nabycia itd.
Categories: Bez kategorii

Dodaj komentarz

Email will remain private. All fields are required. No html tags alowed.

W czym możemy pomóc?