Trudności w wycenie nieruchomości – z pewnością tego doświadczysz!

busy-880800_1920

Sporządzanie wycen nieruchomości nie jest łatwym zadaniem. Podczas swojej pracy rzeczoznawca musi brać pod uwagę wiele czynników – im ich więcej, tym większe trudności w oszacowaniu nieruchomości czy też ruchomości. Najczęściej występujące przeszkody mogą mieć charakter prawny, formalny oraz fizyczny.

Przeszkody prawne – w tej grupie przeszkód prym wiodą nieuregulowane stany prawne, a także prawa osób trzecich, ale oczywiście nie tylko. Trudności podczas wyceny mogą być spowodowane również ustanowieniem służebności drogi koniecznej przez grunt lub też prawo dożywotniego mieszkania.

Przeszkody formalne – zdarza się, że rzeczoznawca miewa problemy z uzyskaniem dostępu do potrzebnych do wyceny aktów notarialnych. Dlaczego? Problem ten wynika z różnych sytuacji, często to notariusz nie chce lub nie może udostępnić akt. W takich sytuacjach rzeczoznawcy opierają się rejestrach, które jednak nie zawsze są kompletne.

Przeszkody fizyczne – jedną z najczęściej wybieranych metod jest metoda porównawcza. Polega ona na odnalezieniu i porównaniu nieruchomości, które cechują się dużym podobieństwem, zarówno pod względem lokalizacji jak i standardu czy przeznaczenia. Jednak, przy bardzo niestandardowych nieruchomościach mogą pojawić się problemy ze znalezieniem podobnych i wtedy należy wybrać inną metodę. Przeszkody fizyczne mogą dotyczyć również problemów z prawidłową oceną stanu technicznego nieruchomości – z jednej strony może to być spowodowane poprzez niewłaściwie prowadzoną dokumentację budynku, z drugiej poprzez trudności tworzone przez właścicieli lub lokatorów, którzy nie chcą dopuścić do wykonania wizji. Najczęściej sytuacje takie występują wtedy, gdy

Categories: Bez kategorii

Dodaj komentarz

Email will remain private. All fields are required. No html tags alowed.

W czym możemy pomóc?