Rzeczoznawca majątkowy a zakres wykonywanych przez niego obowiązków

computer-1185569_1280

Rzeczoznawca majątkowy wykonuje zawód zaufania publicznego. Musi być zatem bezstronny, obiektywny, kierujący się nie tylko Kodeksem Etyki Zawodowej, ale również obowiązującymi standardami i przepisami prawa. Operaty szacunkowe, a zatem wynik jego pracy to dokumenty, które powinny być wiarygodne i wiążące.

Zakres wykonywanych obowiązków:

  • szacowanie wartości nieruchomości,
  • wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem,
  • wycena praw związanych z nieruchomością (prawo własności, do użytkowania wieczystego, zastaw,
  • hipoteki, służebność itp.)

Rzeczoznawca majątkowy określa wartość rynkową nieruchomości, a także, wartość odtworzeniową, katastralną oraz bankowo – hipoteczną. Często wycena przybiera charakter specjalny, w której zawarty jest koszt odtworzenia drzewostanów leśnych czy koszt odtworzenia obiektów budowlanych.

Categories: Bez kategorii

Dodaj komentarz

Email will remain private. All fields are required. No html tags alowed.

W czym możemy pomóc?