Podejście kosztowe

hands-people-woman-working

Podczas dokonywania wyceny nieruchomości rzeczoznawca ma do wyboru różne podejścia. Oczywiście wybór zależy od celu, w jakim wycena jest sporządzana. Jednym z podejść jest podejście kosztowe, które wykorzystuje się do określenia wartości odtworzeniowej nieruchomości.

Stosując to podejście, wartość nieruchomości jest określa się jako koszty odtworzenia, które pomniejszone zostają o wartość zużycia. Przy podejściu kosztowym osobno szacuje się zarówno koszt nabycia gruntu, jak i koszt odtworzenia jego części składowych.

Wybierając podejście kosztowe używa się metodę odtworzeniową lub metodę zastąpienia. Metoda odtworzeniowa zakłada, że rzeczoznawca określi koszty odtworzenia części składowych gruntu, przy zastosowaniu takich samych materiałów jak i technologii, jakie zostały wykorzystane podczas budowy. Druga metoda – zastąpienia, jak sama nazwa może już sugerować, polega na zastąpieniu starych obiektów nowymi, które będą spełniały te same funkcje i będą posiadać zbliżone cechy użytkowe.

Bez względu na to, która metoda zostanie dobrana, do zastosowania rzeczoznawca ma trzy techniki; elementów scalonych, szczegółową oraz wskaźnikową.

Categories: Bez kategorii

Dodaj komentarz

Email will remain private. All fields are required. No html tags alowed.

W czym możemy pomóc?