Likwidacji FUNDACJI CS24

Informujemy, iż do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) dnia 19.05.2020 r. została wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7 decyzja fundatora o otwarciu likwidacji Fundacji CS24 (podjęta dnia 27.02.2020 r.) wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000632317.

W związku z powyższym wzywa się wszystkich wierzycieli, którzy mają jakiekolwiek roszczenia finansowe, majątkowe lub inne względem ww. Fundacji o zgłaszanie ich do likwidatora Agnieszki Figiel w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 19.06.2020 roku na adres: 31-234 Kraków, ul. Łukasza Górnickiego 63.

Categories: Bez kategorii

Dodaj komentarz

Email will remain private. All fields are required. No html tags alowed.

W czym możemy pomóc?