Posts listed under category

Bez kategorii

Likwidacji FUNDACJI CS24

Informujemy, iż do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) dnia 19.05.2020 r. została wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7 decyzja fundatora o otwarciu likwidacji Fundacji CS24 (podjęta dnia 27.02.2020 r.) wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000632317. W związku […]

Wycena lokali mieszkalnych i komercyjnych – różnice

black-and-white-city-man-people

Dokonując wyceny nieruchomości należy wybrać najodpowiedniejsze metody, pasujące do konkretnej nieruchomości, które pozwolą oszacować najbardziej zbliżoną ich wartość. Wyceniając lokale mieszkaniowe i komercyjne, należy brać pod uwagę nieco inne czynniki. Podczas wyceny lokali komercyjnych rzeczoznawca musi wziąć pod uwagę znacznie więcej czynników, niż przy wycenie lokalu mieszkalnego. Wynika to z dużej ilości możliwych zjawisk, wpływających na wartość lokalu. […]

Wycena lokali mieszkalnych

large-home-389271_1280

Podczas dokonywania wycen stosuje się różne metody i podejścia, stosowne do konkretnej nieruchomości, pozwalające ustalić najbardziej prawdopodobną wartość rynkową nieruchomości. Podejmując się wyceny lokalu mieszkalnego, rzeczoznawca będzie brał pod uwagę takie czynniki, które mają faktyczne znaczenie dla kupujących czy wynajmujących mieszkanie. Po pierwsze, ważne są oczywiście wszelkie dane techniczne, a więc wielkość mieszkania, ilość pomieszczeń i ich rozkład, […]

Wycena lokali komercyjnych

glass-buildings-1403244_1920

Przy wycenie nieruchomości należy przede wszystkim wziąć pod uwagę jej przeznaczenie. Inne będą bowiem oczekiwania nabywców lokali mieszkalnych, a inne nabywców lokali komercyjnych. Przy wycenie lokali komercyjnych rzeczoznawca powinien wziąć pod uwagę natężenie ruchu, odległość od komunikacji miejskiej, umiejscowienie wejścia do lokalu (czy jest to piętro, czy może wejście bezpośrednio z ulicy), wyposażenie, stan instalacji. Nie bez znaczenia […]

Wartość odtworzeniowa mieszkania

bedroom-389254_1280

Wartość odtworzeniowa mieszkania to iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania wraz ze wskaźnikiem przeliczeniowym kosztu odtworzenia 1 metra kw (jest to średni koszt budowy 1 metra kw). Wskaźnik ten ustalany jest przez wojewodów zarówno dla miast, jak i dla województw. Mówiąc prościej, wartość odtworzeniowa to nic innego jak wartość, która odpowiada kosztom odtworzenia mieszkania poprzez jego naprawę, remont, a niekiedy odbudowę. […]

Wartość godziwa – czym ona jest?

office-1542590_1920

Wartość godziwa to pojęcie występujące przede wszystkim w księgowości. Określa ono obiektywny szacunek wartości ruchomości bądź nieruchomości. Definicję wartości godziwej znajdziemy m.in. w Ustawie o Rachunkowości: Kwota za jaką dany składnik aktywów mógłby być wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami. Wartość godziwa jest łatwa do ustalenia, […]

Utrata uprawnień przez rzeczoznawcę

3

Po uzyskaniu tytułu zawodowego i wpisaniu do centralnego rejestru, rzeczoznawca majątkowy może przystąpić do sporządzania wycen nieruchomości. Jego praca powinna opierać się na obiektywizmie oraz niezależności, musi kierować się Kodeksem Etyki Zawodowej, obowiązującymi standardami oraz przepisami prawa. Zdarzają się jednak sytuacje, w których rzeczoznawca nie wypełnia swoich obowiązków w stosowny sposób. W takiej sytuacji może podlegać on odpowiedzialności […]

Trudności w wycenie nieruchomości – z pewnością tego doświadczysz!

busy-880800_1920

Sporządzanie wycen nieruchomości nie jest łatwym zadaniem. Podczas swojej pracy rzeczoznawca musi brać pod uwagę wiele czynników – im ich więcej, tym większe trudności w oszacowaniu nieruchomości czy też ruchomości. Najczęściej występujące przeszkody mogą mieć charakter prawny, formalny oraz fizyczny. Przeszkody prawne – w tej grupie przeszkód prym wiodą nieuregulowane stany prawne, a także prawa osób trzecich, ale […]

Sytuacje, w których operat szacunkowy jest konieczny

people-office-group-team

Operat szacunkowy jest dokumentem, który pozwala na określenie jak najbardziej prawdopodobnej ceny nieruchomości. Wiedza ta, jak i sam dokument, mogą być bardzo przydatne, a nawet konieczne w wielu sytuacjach. Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania. W sytuacji kiedy chcemy zaciągnąć kredyt hipoteczny, wycena jest bezwzględnie wymagana – stanowi ona bowiem zabezpieczenie dla banku udzielającego kredytu. Na podstawie operatu ustala się […]

Rzeczoznawca majątkowy a zakres wykonywanych przez niego obowiązków

computer-1185569_1280

Rzeczoznawca majątkowy wykonuje zawód zaufania publicznego. Musi być zatem bezstronny, obiektywny, kierujący się nie tylko Kodeksem Etyki Zawodowej, ale również obowiązującymi standardami i przepisami prawa. Operaty szacunkowe, a zatem wynik jego pracy to dokumenty, które powinny być wiarygodne i wiążące. Zakres wykonywanych obowiązków: szacowanie wartości nieruchomości, wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem, wycena praw związanych […]

W czym możemy pomóc?